วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

นามบัตร

0 ความคิดเห็น
ขนาดนามบัตรที่ใช้ออกแบบ และ ตารางราคา
ขนาดมาตรฐาน 9X5.4cm
    ต้องเพื่อขนาดในการโดนตัดทั้งรอบนอกและด้านใน อย่างละ 1mm ของแต่ละด้านเพื่อไม่ให้งานที่ออกมาเกิดความเสียหายในส่วนที่เราต้องการ สามารถดูรายละเอียดได้จากรูปตัวอย่าง


ขนาดนามบัตร Size อื่ินๆ
    การออกแบบนามบัตร Size พิเศษนั้นไม่ควรขนาดใหญ่เกิน 9X5.4cm ไม่รวมเพื่อตัด เพราะถ้าขาดให้เกิดไป จะทำให้การคิดราคาในการพิมพ์จริงสูงกว่าปกติ

ตารางราคา

      หมายเหตุ ถ้าทางลูกค้าต้องการงานด่วนทางเราจำเป็นต้องบวกราคาเพิ่มขึ้นอีก 50%
เพื่อเป็นการบีบงานให้ตรงกับกำหนดเวลา

ข้ออธิบายเพิ่มเติม
ค่าบริการทำตามแบบตัวอย่างงาน หมายความว่า ลูกค้าต้องเตรียมตัวอย่างงานและรายละเอียดข้อมูลมาให้ครบถ้วน ถ้ารายละเอียดบางอย่างลูกค้าไม่มีมาให้ หรือทางเราหามาใหม่ไม่ได้ จำเป็นต้องวาดขึ้น
มาให้ ทางเราต้องคิดค่าวาดจากโปรแกรม AI ขึ้นมาใหม่ เช่น โลโก้เป็นต้น
(การทำตามแบบงาน บางครั้งตัวอย่างงานที่ออกมาอาจไม่ 100%)

ค่าออกแบบระดับ 1 หมายความว่า การออกแบบงานจะมีตัวอย่างงานให้กับทางลูกค้าเลือกแค่แบบเดียว และ จะแก้ไขงานเพิ่มได้เพียง2 ครั้ง
(และจะไม่เปลี่ยนรูปแบบจากรูปแบบเดิมไม่มาก หรือ แก้แค่การขยับและตัวหนังสือเท่านั้น)

ค่าออกแบบระดับ 2 หมายความว่า การออกแบบงานจะมีตัวอย่างงานให้กับทางลูกค้าเลือก 2 แบบ และ จะแก้ไขงานเพิ่ม 4 ครั้ง และทางเราจะพยายามบีบงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
แต่จะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากตัวอย่างงานที่ส่งให้ดูในครั้งแรกมากนัก

Leave a Reply

 
visa seven © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here